011 / 373-17-34


Dostava prevoda

Šta Vam je najbitnije pri korišćenju prevodilačkih usluga?
Kvalitet prevoda
Poštovanje rokova
Pristupačne cene
Ljubaznost osoblja
Rezultati

Newsletter


ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Prevodjenje i overa svih vrsta dokumenata kao i besplatna dostava prevedenih dokumenata na teritoriji opštine Beograd


  1. Koliko vremena je potrebno za zavšetak prevodjenja dokumenta?

  2. Koja je cena prevoda?

  3. Kakav je kvalitet prevoda?

  4. Da li overavate prevode pečatom sudskog tumača?

  5. Kako zaštiti privatnost podataka?

  6. Kako mogu preuzeti prevedeni dokument?


   1. Vreme potrebno za završetak jednog projekta zavisi od obima i složenosti teksta koji se prevodi. Optimalno vreme za završetak jednog prevoda od 20 strana je jedan dan, ali ako postoji potreba za prevodjenje više strana i potreba za brzom uslugom angažovaćemo naše dugogodišnje saradnike - sudske tumače i prevodioce.

   2. Cena jedne prevodilačke strane (1 800 karaktera) zavisi od više faktora. Garantujemo da smo najpovoljniji u šta ćete se uveriti ako nas kontaktirate. Detaljniji uvid u usluge naše agencije možete videti u cenovniku

   3. Sudski tumač, sudski prevodilac i prevodilac koji će raditi na izradi vašeg dokumenta je diplomirani filolog i član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu i prošao je dodatne obuke. Veoma je iskusan profesionalac i kao takav vam garantuje pružanje vrhunskog kvaliteta prevoda.

   4. Ovlašćeni sudski tumač je postavljen ukazom Ministarstva prevde i ministra pravde u Beogradu. Svojim pečatom overava prevedeni dokument i na taj način potvrdjuje da je prevedena kopija verna originalu.

   5. Privatnost je pravo svakog gradjanina da kontroliše svoje lične informacije i da odlučuje o njima. Naše osoblje se apsolutno pridržava zakona o zaštiti podataka i obavezano je da čuva poverljivost svih podataka sa kojima se sreće tokom rada. Po vašoj želji možemo napisati sporazum o poverljivosti podataka.

   6. Vaš preveden i overen materijal od strane naših sudskih tumača i prevodilaca, možete dobiti na željenu adresu potpuno besplatno pod uslovom da se nalazite na teritoriji opštine Beograd. Naša kurirska služba vam je uvek na raspolaganju. Takodje možete doći i do kancelarije prevodilačke agencije,  a prevedeni  i overeni materijal ćete dobiti u dva primerka i u elektronskoj formi.

Najbolji prikaz  usluga  Prevodilačke Agencije Popović.