011 / 373-17-34


Dostava prevoda

Šta Vam je najbitnije pri korišćenju prevodilačkih usluga?
Kvalitet prevoda.
Poštovanje rokova.
Pristupačne cene.
Ljubaznost osoblja.
Rezultati

Newsletter


SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA NEMAČKI JEZIK

Prevodi sa srpskog na nemački jezik i prevodi sa nemačkog na srpski jezik


Vršimo usluge pismenog prevodjenja sa nemačkog na srpski i sa srpskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača ili bez overe. Garantujemo odličan kvalitet usluge prevodjenja u svim specijalizovanim oblastima. Prevodimo i overavamo sve vrste dokumenata po standardima Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu.Nudimo tačne prevode, brzu uslugu i poštovanje rokova. Svaki dokument se formatira, lekturiše i prevodi u duhu jezika i kada dodje do završne faze on je savršena interpretacija originala.


Prevodimo i overavamo sve vrste dokumenata i tekstova za fizička i pravna lica

Lična dokumenta, potvrde, rešenja, svedočanstva, ugovore, državljanstva, izvode iz matičnih knjiga i slično, kao i prevodi iz raznih oblasti kao što su finansije, medicina, marketing, bankarstvo, tehnika, tenderska dokumentacija i mnoge druge. Sudski tumač za nemački jezik, odnosno sudski prevodilac za nemački jezik je diplomirani filolog Univerziteta Beograd.

Sudski tumači sa iskustvom

Prevodilačka agencija Popović okuplja vrhunski tim sudskih tumača i prevodilaca za nemacki jezik sa dugogodišnjim iskustvom u svim oblastima prevodjenja. Do sada smo uradili preko 50 000 prevodilačkih projekata. Takodje vršimo i usluge prevodjenja tekstova i dokumenata za koje nije potrebna overa ovlašćenog sudskog prevodioca. Neovereni prevodi su najčešće prospekti, brošure, katalozi, uputstva za upotrebu, knjige, web stranice itd. Naša agencije kroz višegodišnje iskustvo stalno nadogradjuje tehniku prevodjenja. Postavljanje standarda i profesionalan odnos sa klijentima rezultiralo je uspešnu saradnju sa mnogim domaćim i inostranim kompanijama koje su zadovoljni našim odnosom prema poslu i kvalitetom usluge, te nam se opet vraćaju i na to smo posebno ponosni. Trudimo se da izgradimo poslovnu politiku po principu da se od vas samo traži da pripremite tekst koji se obradjuje, a sve ostalo je naš posao. To podrazumeva kompletnu uslugu počevši od preuzimanja materijala do finalizacije projekta, odnosno besplatne dostave prevedenih dokumenata na željenu adresu.

Nemački jezik spada u grupu germanskih jezika i maternji je jezik najvećeg broja stanovnika evropske unije. Standardni nemacki se razlikuje po regionima u izgovoru i gramatici, a razlikuje se i pravopis od svih ostalih jezika. Postoje velike razlike u dijalektu. Naši prevodioci uspešno savlađuju mnogobrojne razlike koje se pojavljuju u germanskom dijalektu. Vaše je da ostvarite kontakt, a kompletna organizacija oko prevođenja i sve ostalo je naša briga. Više informacija o uslugama prevodjenja i sudskog tumačenja za nemacki jezik koje nudi naša agencija.

Sudski tumači za nemački jezik su ovlašćene osobe koje mogu izdati overen prevod nekog dokumenta i svojim potpisom i pečatom garantuju da je prevedeni tekst veran originalu.