Prevodilac i sudski tumač za francuski

Sudski prevodilac za francuski

Vršimo usluge prevođenja sa francuskog jezika na srpski i sa srpskog na francuski jezik, sa overom ovlašćenog sudskog prevodioca ili bez overe. Svi naši zaposleni su diplomirani filolozi i iskusni profesionalni lingvisti i svojim pečatom i potpisom potvrđuju da je prevod veran originalu ukoliko vam je potreban prevod sa overom. Uz overeni prevod se vezuje i kopija originala koji se prevodi. Svaki prevedeni dokument se dobija u dva primerka. Nakon detaljne provere prevedeni materijal isporučujemo potpuno besplatno. Prevodimo i overavamo sve vrste dokumenata za fizička i pravna lica. Princip rada naših sudskih tumača i prevodilaca zasnovan je po principu i smernicama rada Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Naš tim stručnih prevodilaca obezbediće vam ispravnu terminologiju i profesionalne prevode u što kraćem roku. Svakom prevodilačkom projektu pristupamo odgovorno i uz visoki nivo profesionalizma. Uz veoma povoljne cene obezbedili smo vam i besplatnu dostavu prevedenih dokumenata. Vaše je samo da pripremite dokumenta koja se prevode, a sve ostalo ćemo mi uraditi.

 

Tražite profesionalne prevodilačke usluge za francuski jezik?

 

Naša usluga je brza, a naši prevodi su sinonim za kvalitet. Samo najbolji prevodioci rade za vas. Kada kažemo najbolji, mislimo na stručnost i iskustvo od najmanje 10 godina rada u prevodilačkim poslovima. Svi naši sudski tumači su prošli rigorozan proces selekcije tako da možete biti sigurni u ispravnost prevoda svakog dokumenta koji nam je poveren. Svi članovi našeg tima su visoko iskusni i kvalifikovani profesori francuskog jezika koji imaju jezičku i stručnu ekspertizu za oblast koja se prevodi. Na primer, ako imate medicinski dokument koji želite da prevedete na francuski jezik, mi ćemo osigurati da vaš prevod obavlja prevodilac koji je stručnjak u oblasti medicine. Postoje razlike u izgovoru i tumačenju francuskog jezika u zavisnosti od geografskog položaja. Kanadski francuski se veoma razlikuje od onog kojem se govori, recimo, u Libanu.

 

Overom prevedenih dokumenata naši sudski tumači za francuski potrvđuju istovetnost sa originalom. Najčešći primeri pevoda su:

 

 • Diplome i svedočanstva
 • Izvodi iz matične knjige rođenih i umrlih
 • Uverenja o prebivalištu i državljanstva
 • Potvrde o nekažnjavanju ili potvrde o bračnom statusu
 • Ugovori i punomoćja
 • Službena dokumenta, zdravstvene knjižice ili vozačke
 • Poreske prijave i zahtevi
 • Državljanstva i pasoši
 • Izvodi iz registra i sertifikati, dozvole
 • Tehnička upustva i uputstva za upotrebu
 • Medicinski izveštaji i lekarski nalazi
 • Marketing ugovori i planovi i ciljevi poslovanja
 • Veb-sajtovi i knjige

 

Dobar prevodilac će razumeti različite kulturne nijanse koje postoje u raznim zemljama gde se govori francuski jezik. On će se prilagotiti lokaciji za koju je potreban prevod (lokalizacija jezika) i potrudiće se da krajnji rezultat bude odličan prevod, prilagođen vašim potrebama kako bi završni prevod bio savršena interpretacija originalnog dokumenta. Kao deo porodice romanskih jezika u svetu ga kao maternji jezik koristi oko 115 miliona ljudi. Francuskim jezikom se koristi još oko 400 miliona ljudi u preko 50 zemalja sveta. Zvaničan je jezik Evropske unije i pored engleskog i nemačkog, jedan je od tri radna jezika koje koristi Evropska komisija. Koristi deset glagolskih vremena, po 5 prostih i složenih. Bogat je dijalektima, a mnoge reči je preuzeo od engleskog, italijanskog, nemačkog i arapskog jezika. Postoje i regionalni jezici, a to su francusko – belgijski, valdostenski, metropolitanski, švajcarski, afrički, Južni, Džerzi itd.