ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

najcesca pitanja faq

Pitanja i odgovori

 

Koliko vremena je potrebno za zavšetak prevođenja

dokumenta?

 

Vreme potrebno za završetak jednog projekta zavisi od obima i složenosti teksta koji se prevodi. Optimalno vreme za završetak jednog prevoda od 20 strana je jedan dan, ali ako postoji potreba za prevođenjem više strana i potreba za brzom uslugom angažovaćemo naše dugogodišnje saradnike - sudske tumače i prevodioce.

 

Koja je cena prevoda?

 

Cena jedne prevodilačke strane (1.800 karaktera) zavisi od više faktora. Garantujemo da smo najpovoljniji u šta ćete se uveriti ako nas kontaktirate. Detaljniji uvid u usluge naše agencije možete videti u cenovniku.

 

Kakav je kvalitet prevoda?

 

Sudski tumač, sudski prevodilac i prevodilac koji će raditi na izradi vašeg dokumenta je diplomirani filolog i član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu i prošao je dodatne obuke. Veoma je iskusan profesionalac i kao takav vam garantuje pružanje vrhunskog kvaliteta prevoda.

 

Da li overavate prevode pečatom sudskog tumača?

 

Ovlašćeni sudski tumač je postavljen rešenjem Ministarstva pravde i ministra pravde u Beogradu. Svojim pečatom overava prevedeni dokument i na taj način potvrđuje da je prevedeni tekst veran originalu.

 

Kako štitite privatnost podataka?

 

Privatnost je pravo svakog građanina da kontroliše svoje lične informacije i da odlučuje o njima. Naše osoblje se apsolutno pridržava Zakona o zaštiti podataka i obavezno je da čuva poverljivost svih podataka sa kojima se sreće tokom rada. Po vašoj želji možemo napisati sporazum o poverljivosti podataka.

 

Kako mogu preuzeti prevedeni dokument?

 

Vaš preveden i overen materijal od strane naših sudskih tumača i prevodilaca možete dobiti na željenu adresu, našom kurirskom službom, potpuno besplatno ako se nalazite na teritoriji opštine Beograd, a brzom poštom u celoj Srbiji. Naša kurirska služba vam je uvek na raspolaganju. Takođe možete doći i do kancelarije prevodilačke agencije, a prevedeni i overeni materijal ćete dobiti u dva primerka i u elektronskoj formi.

 

Za detaljan prikaz usluga Prevodilačke Agencije Popović kliknite na usluge naše agencije.