ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

najcesca pitanja faq

Pitanja i odgovori

 

 1.  Koliko vremena je potrebno za zavšetak prevođenja dokumenta?
 2.  Koja je cena prevoda?
 3.  Kakav je kvalitet prevoda? 
 4.  Da li overavate prevode pečatom sudskog tumača?
 5.  Kako štitite privatnost podataka?
 6.  Kako mogu preuzeti prevedeni dokument?

 

 1. Vreme potrebno za završetak jednog projekta zavisi od obima i složenosti teksta koji se prevodi. Optimalno vreme za završetak jednog prevoda od 20 strana je jedan dan, ali ako postoji potreba za prevođenjem više strana i potreba za brzom uslugom angažovaćemo naše dugogodišnje saradnike - sudske tumače i prevodioce.
 2. Cena jedne prevodilačke strane (1.800 karaktera) zavisi od više faktora. Garantujemo da smo najpovoljniji u šta ćete se uveriti ako nas kontaktirate. Detaljniji uvid u usluge naše agencije možete videti u cenovniku.
 3. Sudski tumač, sudski prevodilac i prevodilac koji će raditi na izradi vašeg dokumenta je diplomirani filolog i član Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu i prošao je dodatne obuke. Veoma je iskusan profesionalac i kao takav vam garantuje pružanje vrhunskog kvaliteta prevoda.
 4. Ovlašćeni sudski tumač je postavljen rešenjem Ministarstva pravde i ministra pravde u Beogradu. Svojim pečatom overava prevedeni dokument i na taj način potvrđuje da je prevedeni tekst veran originalu.
 5. Privatnost je pravo svakog građanina da kontroliše svoje lične informacije i da odlučuje o njima. Naše osoblje se apsolutno pridržava Zakona o zaštiti podataka i obavezno je da čuva poverljivost svih podataka sa kojima se sreće tokom rada. Po vašoj želji možemo napisati sporazum o poverljivosti podataka.
 6. Vaš preveden i overen materijal od strane naših sudskih tumača i prevodilaca možete dobiti na željenu adresu, našom kurirskom službom, potpuno besplatno ako se nalazite na teritoriji opštine Beograd, a brzom poštom u celoj Srbiji. Naša kurirska služba vam je uvek na raspolaganju. Takođe možete doći i do kancelarije prevodilačke agencije, a prevedeni i overeni materijal ćete dobiti u dva primerka i u elektronskoj formi.

Za detaljan prikaz usluga Prevodilačke Agencije Popović kliknite na usluge naše agencije.