Prevodilac i sudski tumač za engleski

Sudski prevodilac za engleski

Vršimo usluge prevođenja svih vrsta dokumenata i tekstova sa overom sudskog tumača za engleski jezik ili bez overe. Naši zaposleni su diplomirani filolozi, poseduju pečat i postavljeni su od strane Ministarstva pravde u Beogradu. Prevodimo i overavamo stručne tekstove iz svih oblasti poslovne dokumentacije i lična dokumenta građana kao što su uverenja, diplome, svedočanstva, potvrde, izjave, dozvole, pasoši i slično. Dokumenta koja se prevode i overavaju pečatom naših sudskih prevodilaca u pravnom smislu su legitimna i formalno upotrebljiva i mogu se koristiti u bilo kojoj instituciji koja funkcioniše na jeziku na koji su tekstovi ili dokumenta prevedeni. Naši sudski prevodioci će se postarati da se prevedeni dokument može čitati isto kao i originalni. Tokom rada na prevođenju dokumenata ispravićemo svaku moguću pravopisnu, gramatičku ili interpunkcijsku grešku, odnosno izvršićemo lekturu i korekturu. Usluge prevođenja dokumenata obavljaju profesionalni i iskusni prevodioci i zbog toga smo u mogućnosti da ponudimo precizne i profesionalne usluge. Našim klijentima uvek namenski dodeljujemo prevodioca u zavisnosti od toga o kojoj se oblasti radi. On će obezbediti ažurnost i potpunu posvećenost vašem projektu i osigurati da svi dogovoreni rokovi budu ispunjeni.

 

Tražite profesionalne prevodilačke usluge za engleski jezik?

 

Prevodilac je osoba koja obavlja prevod i čiji je zadatak da se prevede tekst na taj način što će zadržati značenje i stil originalnog teksta. Prevođenje je pismeno ili usmeno prenošenje tekstova, govora iz jednog jezika u drugi - ciljani jezik, koji obavljaju prevodioci i sudski tumači. Prevođenje je izuzetno zahtevan i složen posao, jer se od osobe koja ga provodi, uz izvrsno poznavanje jezika, zahteva i poznavanje kulture određenog govornog područja, kao i određena opšta znanja u različitim oblastima na koja se prevod odnosi. Prevod je konačan rezultat procesa koji podrazumeva prenošenje značenja teksta i proizvodnju novog teksta, koji je istovetan originalnom tekstu na drugom, ciljanom jeziku. Pojam "prevod" označava ne samo čin prevođenja, već i prevedeni tekst, koji je rezultat ove aktivnosti. Osobu koja obavlja prevod nazivamo prevodilac i njegov zadatak je da se prevede tekst izvornog jezika u tekst ciljnog jezika na takav način da se u što je moguće većoj meri zadrži stil i značenje originalnog teksta. Sudski tumač je prevodilac koji je ovlašćen od strane nadležne ustanove odnosno suda u Beogradu. Pod pojmom prevod najčešće podrazumevamo pisani prevod, odnosno dokument ili tekst koji je napisan uglavnom na maternjem jeziku i preveden na neke druge, ciljne jezike. Obučeni smo za pravne prevode, finansijske prevode, tehničke prevode, medicinske prevode, lična dokumenta građana itd.

 

Garantujemo da će svi naši prevodi biti stručno, razumljivo i precizno prevedeni

 

Engleski jezik je nastao iz jezika germanskih plemena koja su se u kasnom starom veku naselila na jugoistoku ostrva Velike Britanije. Sa razvojem kolonijalnog carstva Engleske, u područjima koja je kolonizovala, taj je jezik postajao dominantan, a često i službeni jezik. U Sjedinjenim Američkim Državama na saveznom nivou ne postoji službeni jezik, ali je opšte prihvaćeno da je službeni jezik engleski. U Kanadi se, osim u Kvebeku gde je dominantniji francuski, takođe govori engleski. Jezici indijanskih plemena koja su živela u Severnoj Americi su skoro izumrli, pa su ostaci tih plemena raseljivani u rezervate. Pri tome su ona bitno redukovana, a praktično svi njihovi pripadnici asimilirani u današnju civilizaciju. Sličan proces dogodio se za vreme kolonizacije Južnoafričke Republike, Australije i Novog Zelanda.