Sudski tumači i prevodioci za arapski jezik

Sudski prevodilac za arapski

Vršimo prevođenje i overu svih vrsta dokumenata, tekstova ili ugovora sa arapskog jezika na srpski i sa srpskog na arapski. Naš sudski tumač za arapski jezik je osoba sa stručnim  lingvističkim znanjem i sposobnostima da prevede bilo koji dokument ili tekst sa srpskog na arapski i sa arapskog na srpski jezik. Od nas možete očekivati ekspeditivnost, kvalitet, poštovanje rokova i ispravnu terminologiju. Posedujemo dugogodišnje iskustvo u prevodilačkim poslovima. Posedujemo potpuno poznavanje arapskog jezika koji je stub kulturne različitosti čovečanstva. Jedan je od najrasprostranjenijih jezika i svakodnevno ga koristi više od 300 miliona ljudi. Iako naizgled izgleda veoma težak jezik za prevođenje jer se pored, za nas neuobičajenih slova piše i čita zdesna na levo, za našeg prevodioca i sudskog tumača ne predstavlja nikakav problem. Najtraženija dokumenta za prevođenje sa overom sudskog tumača arapskog jezika su diplome, svedočanstva, dozvole, pasoši, uverenja, izvodi, ugovori, medicinska dokumentacija, brošure, marketinška dokumentacija, poslovna i biznis dokumentacija kao što su poslovni ugovori, sertifikati i ostalo. U sklopu naših usluga možemo vam garantovati:

 

  • lektorisanje
  • povoljne cene
  • elektronsku verziju ukoliko zatražite
  • brzu i preciznu uslugu
  • poštovanje vremenskih rokova
  • svaki dokument u dva primerka

 

Arapski jezik i prevođenje dokumenata sa overom sudskih prevodilaca

 

Prevodilačka agencija Popović vrši overavanje pečatom ovlašćenog sudskog tumača za arapski jezik, a prevedeni i overeni dokument predstavlja pravni dokaz koji potvrđuje tačnost prevoda. Ako tražite profesionalne prevodilačke usluge za arapski jezik dovoljno je da kontaktirajte našu agenciju. Prevodimo sve vrste dokumenata i tekstova i u bilo kom formatu. Sarađujemo sa poznatim agencijama, kompanijama i preduzećima. Za 20 godina radnog iskustva preveli preko 1 000 000 stranica u svim oblastima koje postoje. Pored besplatne procene, možete iskoristiti i uslugu besplatne isporuke prevoda ukoliko ne želite da dolazite u kancelariju naše agencije. Cene prevoda su konkurentne i ne zahtevaju izdvajanje veliki novčanih sredstava.

 

Prevođenje arapskog jezika

 

Arapski jezik je jezik islama, a postoji i pre pojave islamizma. Modifikovan i adaptiran tokom mnogo godina da bi konačno postao svoj jezik. Knjiga islama - Kuran, je napisana je na klasičnom arapskom jeziku i koristi se u religijskim ceremonijama. Imao je ogroman uticaj na svetsku populaciju jer većina zemalja danas koristi arapski numerički sistem. Arapski jezik jeste težak za prevođenje i smatra se za jedan ot najtežih jezika za učenje. Samim tim prevodioci arapskog jezika se smatraju za izuzetne lingviste sa posebnim lingvističkim sposobnostima za prevođenje. Postoje i kulturološke razlike u ovom jeziku pa se svaki prevod mora dodatno lokalizovati, odnosno prilagoditi različitim oblastima arapskog sveta.

 

Prevodilački stručni kadar naše agencije čine diplomirani filolozi. Cilj našeg poslovanja je da se svaki pojedinačni prevodilački projekat uradi pre svega kvalitetno i  sa poštovanjem zadatih rokova. Eksperti smo u različitim oblastima prevođenja. Ako vam je potreban prevod sa arapskog na srpski ili možda na neki drugi jezik, možete računati na stručnost, profesionalnost i predanost naših iskusnih prevodilaca.