Agencija za prevođenje i sudsko tumačenje

agencija za prevođenje

Naša agencija pruža usluge prevođenja i sudskog tumačenja za engleski jezik, nemački jezik, italijanski jezik, francuski jezik i španski jezik. Takođe nam se možete obratiti za usluge prevođenja i sudskog tumačenja za skoro sve svetske jezike i u tom slučaju uključićemo naše saradnike iz vodećih prevodilačkih agencija u Beogradu sa kojima imamo izuzetan višegodišnji poslovni odnos. Postoje dve vrste pismenog prevoda. Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača i stručni prevodi za koje nije potrebna overa sudskog tumača. Prevodi stalnog sudskog tumača su zvanični prevodi osobe koja u potpunosti vlada pravnom materijom ciljnog jezika i koja je postavljena od strane nadležnih organa vlasti - Ministarstva pravde.

 

Sudski tumači svojim potpisom i pečatom potvrđuju da je prevedeni dokument istovetan originalu, odnosno verna reprodukcija originala. Za sam proces započinjanja prevođenja potrebno je dati na uvid originalne dokumente koji se prevode ili njihovu fotokopiju. Materijal koji se prevodi možete nam poslati i putem elektronske pošte. Postoji mogućnost da se prevedeni i overeni materijal isporuči potpuno besplatno na željenu adresu.

 

Ciljevi naše prevodilačke agencije

 

Naši sudski tumači i sudski prevodioci imaju univerzitetsku diplomu i polagali su ispite da bi dokazali svoje znanje jezika i znanje pravne terminologije. Prevodilačka Agencija Popović je profesionalni jezički centar čije sedište se nalazi u Beogradu. Naš cilj je da pružimo profesionalnu uslugu prevođenja kompanijama iz celog sveta kako bi ostvarili uspešan ulazak na tržište i uspešno pokrenuli svoje poslovanje. Mi takođe pomažemo ljudima čije jezičke veštine mogu biti prepreka za poslovanje i investiranje u Srbiji. Ako se odlučite za nas, verujemo da ćete postati jedan od naših stalnih klijenata. Ako tražite kvalitetnu uslugu prevođenja i sudskog tumačenja, došli ste na pravo mesto. Naša agencija će vam pružiti usluge prevođenja poslovnih, tehničkih, književnih, medicinskih i svih ostalih tekstova sa engleskog na srpski - srpskog na engleski jezik, sa nemačkog na srpski - srpskog na nemački jezik, sa španskog na srpski - srpskog na španski jezik itd. Svi naši prevodi u cenu uključuju lekturu i korekturu.

 

Vrhunski kvalitet, poverenje, dostupnost, pouzdanost, ekspeditivnost, pristupačne cene i korektan odnos prema klijentima su razlozi za stalni rast popularnosti naše prevodilačke agencije

 

Overeni prevod od strane sudskog tumača uvek je potreban kada je reč o zvaničnom dokumentu. Iza nas je blizu 20 godina rada tokom kojih smo ostavrili preko 500 000 različitih prevoda. Kada se ti prevodi pomnože sa brojem strana svakog pojedinačnog projekta (neki projekti su brojali preko 100 stranica), dobija se ogroman broj prevedenih tekstova i dokumenata. Najčešća dokumenta za koje je potrebna overa sudskog tumača - sudskog prevodioca su diplome, svedočanstva, CV, ugovori, potvrde, rešenja, punomoćja, državljanstva, izvodi iz matičnih knjiga i slično. Prevodilačka Agencija Popović ima cilj da ostane vodeći provajder prevodilačkih usluga u Srbiji kao sinonim za kvalitet, preciznost i predusretljivost. Naša agencija već dugi niz godina zapošljava profesionalne prevodioce i sudske tumače. Oni su članovi Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Pored standardnog prevođenja obezbedićemo vam uslugu lekture i korekture kao i besplatnu procenu i besplatnu uslugu dostave. Odobrili smo razne popuste za sve naše klijente. Ako imate dodatna pitanja ili predloge, spremni smo za svaki dogovor. Stekli smo puno poverenje pojedinaca, kompanija, udruženja, vladinih i nevladinih organizacija kao i mnogih privrednih subjekata.