011 / 373-17-34


Dostava prevoda

Šta Vam je najbitnije pri korišćenju prevodilačkih usluga?
Kvalitet prevoda
Poštovanje rokova
Pristupačne cene
Ljubaznost osoblja
Rezultati

Newsletter


 

SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC


Sudski tumač je lice sa visokim stručnim obrazovanjem postavljen od nadležnog suda i svojim pečatom i potpisom dokazuje da je prevedeni dokument istovetan originalu. Naši sudski tumači i prevodioci su diplomirani filolozi i članovi Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu

Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik

Sudski tumač i prevodilac za nemački jezik

Sudski tumač i prevodilac za francuski jezik

Sudski tumač i prevodilac za španski jezik

Sudski tumač i prevodilac za italijanski jezik


Nudimo profesionalne prevode po povoljnim cenama kao i besplatnu dostavu prevoda. Prevodimo i overavamo lična dokumenta (diplome, svedočanstva, potvrde, ugovori, uvernja i slično), pravna i sudska dokumenta, dokumentaciju društava, tehničku dokumentaciju, medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, ostala stručna dokumenta, spise, sertifikate, rešenja i sl. Usluge lekture i korekture podrazumevaju stilsku, gramatičku i jezičku obradu teksta koja odgovara dotičnom jeziku takodje i proveru i ispravljanje slučajnih interpukcijskih, tipografskih, pravopisnih ili ostalih grešaka ili drugih manjih propusta. Takodje proveravamo gramatiku, pravopis i opštu povezanost i integritet originalnog i prevedenog dokumenta.

sudski prevodilac popovic

SUDSKI PREVODILAC BEOGRAD

Sudski prevodi zahtevaju temeljno razumevanje jezika koji se prevodi. Naši sudski prevodioci na odgovarajući način koriste prihvaćenu terminologiju i završavaju prevodjenje u zadatom roku. Oni su profesionalci i ispunjavaju zahteve za konstantnu brzinu prevodjenja i preciznost pod pritiskom. Pružamo pouzdanu uslugu u svim aspektima prevodjenja jezika. Postavili smo visoke standarde u prevodjenju i sudskom tumačenju i zbog toga smo veoma ponosni. Precizan i tehnički složen posao obavljamo na vreme i uz punu diskreciju. Specijalizovali smo se za razne oblasti prevodjenja. Donosimo profesionalizam, svež pristup jezičkim uslugama i visok nivo usluga našim klijentima. Imamo i kvalitet i visokokvalifikovano osoblje. Naša reputacija za kvalitet i pouzdanost nam je otvorila mnoge kontakte sa novim klijentima od kojih većina dolazi kod nas kroz direktnu preporuku. Zaposleni u našoj prevodilačkoj agenciji (non stop) omogućavaju klijentima da maksimalno iskoriste mogućnosti koje su im na raspolaganju.

Sudski tumač se takođe odaziva po pozivu suda u sudskim predmetima u cilju pružanja usmenih i pismenih prevodilačkih usluga. Sudski tumač nije ograničen samo po sudskom tumačenju, po svom pozivu sudskog tumača, on je takođe i profesionalni prevodilac koji pruža usluge prevodjenja bez overe sudskog tumača. Naši sudski tumači su postavljeni od strane Ministarstva pravde, Beograd. Mi ispunjavamo sve zakonske uslove. Insistiramo na velikom iskustvu naših sudskih tumača i prevodilaca, a pre svega u prevodjenu pravnih materijala i dokumentacije. Naši lingvisti su navikli da prevode kompleksne i često osetljive materijale u kratkim rokovima.

Pružamo profesionalne i sveobuhvatne usluge prevodjenja i sudskog tumačenja. Vršimo prevodjenje i sudsko tumačenje u različitim oblastima. Mi takodje pružamo brojne prevodilačke usluge za sve sektore tržišta uključujući pravo, medicinu, tehniku, nauku, biznis i mnoge druge kao i prevodjenje sa overom ličnih dokumenata građana.

Pored prevoda engleskog jezika naša agencija vam pruža usluge prevodjenja i sudskog tumačenja na nemačkom jeziku, španskom jeziku, francuskom jeziku, italijanskom jeziku, slovenačkom jeziku, švedskom jeziku, kineskom jeziku itd.