Svi Blog postovi

Jezik, kultura i tržište u Indiji
20.01.2018
Goran Popović

Zanimljivosti o Indiji

Indija je druga najnaseljenija zemlja sveta sa preko 1,2 milijarde ljudi. Nekada britanska kolonija, Indija se pojavila kao …
Ko je poliglota?
19.01.2018
Maja Popović

Ko je poliglota?!

Poli ili multilingvalne su osobe koje se služe sa više od tri jezika, međutim, postoje i osobe koje se klasifikuju kao hiper…
Reči koje se teško prevode
19.01.2018
Maja Popović

Reči koje se teško prevode

Postoje li neki pojmovi ili izrazi na engleskom jeziku koji se ne mogu lako prevoditi? Definitivno postoje! Oksfordov rečnik…