011 / 373-17-34


Dostava prevoda

Šta Vam je najbitnije pri korišćenju prevodilačkih usluga?
Kvalitet prevoda
Poštovanje rokova
Pristupačne cene
Ljubaznost osoblja
Rezultati

Newsletter


SUDSKI TUMAČ I PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK

Prevodi sa engleskog na srpski jezik i prevodi sa srpskog na engleski jezik


Vršimo usluge prevodjenja sa overom sudskog tumača ili bez overe. Naši sudski tumači i prevodioci su diplomirani filolozi i iskusni profesionalci. Dosledno garantujemo odličan kvalitet usluge prevodjenja i lektorisanja u svim specijalizovanim oblastima. Nudimo Vam profesionalne prevode, strogo poštovanje rokova, zaštitu podataka, svaki prevedeni dokument u dva primerka, besplatnu dostavu i povoljne cene.

Sudski tumac za engleski jezik Beograd

Vršimo prevodjenje sa overom sudskog tumača svih vrsta dokumenta! Prevodimo i overavamo:

  • DOKUMENTA (diplome, svedočanstva, uverenja, izjave, potvrde, rešenja, ugovori, dozvole, izveštaji, izvodi iz matične knjige rodjenih venčanih i umrlih, punomoćja, državljanstva, pasoši, vozačke dozvole, sertifikati, kupoprodajni ugovori, vize, izvodi iz registra, itd.)
  • FINANSIJE (tenderi, računovodstvo, bankarstvo, srategija i investicione analize, konkursna procedura, obrasci, zakonske odredbe, odredbe u monetarnoj i fiskalnoj politici, poreske prijave, prospekti, sve vrste finansijskih izveštaja, itd.)
  • MEDICINA (uputi, uputstva, lekarski nalazi, istorija bolesti, kliničko ispitivanje dokumentacije, karakteristike lekova, medicinska literatura i brošure, framaceutstka uputstva, otpusne liste itd.)
  • MARKETING (kampanje, oglašavanje, brendiranje, marketing ugovori, medijski dogadjaji, konferencije, internet marketing, marketing istraživanja, marketing ovlašćenja, planovi i ciljevi poslovanja marketinških službi, itd.)
  • TEHNIKA (uputstva za upotrebu, tehnička uputstva, garancije, tehnički dokumenti, softveri, web sajtovi, specifikacije, katalozi, tehničke karakteristike, itd.)
  • RAZNO (knjige, brošure, katalozi, sertifikati, flajeri, priručnici, bilteni, vizit karte, patenti, naučni radovi, prezentacije, razna uputstva, itd.)

Način rada naših sudskih tumača i prevodilaca

Način prevodjenja i sudskog tumačenja prilagodili smo standardima Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Dokument ili tekst koji se prevodi možete nam dostaviti lično, elektronskom poštom ili faksom. Naša usluga je brza i profesionalna, a prevedeni overeni materijal besplatno dostavljamo na željenu adresu na području beogradskih opština, a poštom na teritoriji cele Srbije. Takodje, na Vaš zahtev, prevode šaljemo i skenirano putem e-maila. Vaše je da ostvarite kontakt, a sve ostalo je naša briga.

Naš sudski tumač za engleski jezik (sudski prevodilac za engleski) svakom prevodilačkom projektu prilazi profesionalno, vodeći računa o specifičnosti teksta koji se prevodi i delatnosti kojom se bavi uz obaveznu zaštitu vaših podataka, poslovnih tajni i poverljivih informacija. Kada je reč o pružanju usluga u poslovnom svetu imamo iskustvo u svim poslovnim sektorima i industrijama. Vršimo usluge prevodjenja apsolutno svih vrsta dokumenta, za fizička lica i pravna lica, firme ili organizacije i institucije. Strog proces kontrole kvaliteta obezbedjuje naš tim iskusnih lingvista što podrazumeva precizan kontekst i ispravnu terminologiju kako bi se dobio očekivani rezultat za klijente. Kvalitet prevodjenja zahteva specijalističko znanje i iskustvo. Da bi prevod u Srbiji bio pravno valjan mora sadržavati potpis i pečat sudskog prevodioca čime potvrđuje da prevedeni tekst u potpunosti odgovara originalu. Overeni prevod je vezan uz original ili kopiju originalnog dokumenta.

Prevodilačka Agencija Popović se kroz profesionalne prevode vrhunskih prevodilaca dokazala kao respektabilna prevodilačka agencija. Naši prevodi poslovnih dokumenata, raznih stručnih tekstova iz područja prava, elektrotehnike, prava, ekonomije i medicine i iz mnogih drugih oblasti, ocenjeni su kao vrlo kvalitetni od strane značajnih poslovnih subjekata - naših poslovnih partnera. To ne čudi, pošto sa nama sarađuju iskusni srpski i strani prevodioci - stručnjaci i inženjeri za određena područja, koji većinom prevode na svoj materinji jezik, tako da garantujemo vrhunski kvalitet prevoda i najkraći rok.

Posebno naglašavamo kvalitet naših prevoda ugovora, sertifikata, raznih uputstava, formulara, ekonomskih, pravnih i tehničkih prevoda sa i na engleski jezik. Prevodimo i web stranice. U današnje vreme globalizacije i web komunikacije, sajtovi su lična karta svakog preduzeća ili organizacije. Web strane su jako važne i služe nam da privučemo nove saradnike i poslovne partnere i višestruko su korisne kada se zna da su dostupne sedam dana u nedelji.

Ulaganje u profesionalne prevode i usluge naše agencije, ne zahteva velika novčana sredstva!

Engleski jezik je četvrti po broju govornika i on je najrasprostranjeniji jezik u svetu. Govori se u više od sto zemalja. Detaljnije informacije o engleskom jeziku možete pronaći na početnim stranama našeg sajta.

Sudski tumac je jedina ovlašćena osoba od strane suda koja može izdati overen prevod dokumenata za koji svojim pečatom i potpisom garantuje da je istovetan originalu.