011 / 373-17-34


Dostava prevoda

Šta Vam je najbitnije pri korišćenju prevodilačkih usluga?
Kvalitet prevoda
Poštovanje rokova
Pristupačne cene
Ljubaznost osoblja
Rezultati

Newsletter


AGENCIJA ZA PREVODJENJE I SUDSKO TUMAČENJE


Predstavićemo vam agencijske usluge prevodjenja...

Naša agencija pruža usluge prevodjenja i sudskog tumačenja za engleski jezik, nemački jezik, italijanski, francuski jezik i španski jezik. Takodje nam se možete obratiti  za usluge prevodjenja i sudskog tumačenja za skoro sve svetske jezike i u tom slučaju uključićemo naše saradnike iz vodećih prevodilačkih agencija u Beogradu sa kojima imamo izuzetan, višegodišnji poslovni odnos.

Postoje dve vrste pismenog prevoda. Prevodi sa overom ovlašćenog sudskog tumača i stručni prevodi za koje nije potrebna overa sudskog tumača. Prevodi stalnog sudskog tumača su zvanični prevodi osobe koja u potpunosti vlada pravnom materijom ciljanog jezika i koja je postavljena od strane nadležnih organa vlasti - Ministarstva pravde. Sudski tumači svojim potpisom i pečatom potvrdjuju da je prevedeni dokument istovetan originalu, odnosno verna kopija originala. Za sam proces započinjanja prevodjenja potrebni su originalni dokumenti koji se prevode na uvid ili overena fotokopija. Materijal koji se prevodi možete nam poslati i putem elektronske pošte. Prevedeni i overeni materijal isporučujemo potpuno besplatno na željenu adresu.

Prevodilačka agencija

Ciljevi naše prevodilačke agencije

Naši sudski tumači i sudski prevodioci imaju univerzitetsku diplomu i polagali su ispite da bi dokazali svoje znanje jezika i znanje pravne terminologije. Agencija za prevođenje "Prevodilačka Agencija Popović" je profesionalni jezički centar čije sedište se nalazi u Beogradu. Naš cilj je da pružimo profesionalnu uslugu prevođenja kompanijama iz celog sveta kako bi ostvarili uspešan ulazak na tržište Srbije i pokrenuli svoje uspešno poslovanje. Mi takođe pomažemo ljudima čije jezičke veštine mogu biti prepreka za poslovanje, investiranje u Srbiji. Ako se odlučite za nas, verujemo da ćete postati jedan od naših stalnih klijenata. Ako tražite kvalitetnu uslugu prevođenja i sudskog tumačenja, došli ste na pravo mesto.

agencija za prevodjenje

Vrhunski kvalitet, poverenje, dostupnost, pouzdanost, ekspeditivnost, pristupačne cene i korektan odnos prema klijentima su razlozi za stalni rast popularnosti naše prevodilačke agencije.

Agencija za prevodjenje i sudsko tumačenje "Popović" pružiće vam usluge prevodjenja poslovnih, tehničkih, književnih, medicinskih i svih ostalih tekstova sa engleskog na srpski - srpskog na engleski jezik, sa nemačkog na srpski - srpskog na nemački jezik, sa španskog na srpski - srpskog na španski jezik itd...Svi naši prevodi u cenu uključuju lekturu i korekturu.

Overeni prevod od strane sudskog tumača uvek je potreban kada je reč o zvaničnom dokumentu. Iza nas je više od 14 godina rada tokom kojih smo ostavrili preko 100 000 različitih prevoda. Kada se ti prevodi pomnože sa brojem strana svakog projekta posebno (neki projekti su brojali preko 100 stranica), dobija se ogroman broj prevedenih tekstova i dokumenata. Navešćemo neke od dokumenata za koje je potrebna overa sudskog tumača, sudskog prevodioca 

  • diplome
  • ugovori
  • potvrde
  • rešenja
  • tenderi
  • punomoćja
  • državljanstva
  • izvodi iz matičnih knjiga, itd.

Agencija za prevodjenje

Prevodilačka agencija Popović ima cilj da postane vodeći provajder prevodilačkih usluga u Srbiji kao sinonim za kvalitet, preciznost i predusretljivost. Naša agencija za prevodjenje i sudsko tumačenje već dugi niz godina zapošljava profesionalne i diplomirane prevodioce i sudske tumače. Oni su članovi Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca u Beogradu. Pored standardnog prevodjenja obezbedićemo vam uslugu lekture i korekture kao i besplatnu procenu i besplatnu uslugu dostave. Odobrili smo razne popuste za sve naše klijente. Ako imate dodatna pitanja ili predloge, spremni smo za svaki dogovor.

Stekli smo puno poverenje pojedinaca, kompanija, udruženja, vladinih i nevladinih organizacija kao i mnogih privrednih subjekata.