Vesti

Načini prevođenja
18.01.2019
Nikolina Jerić

Vrste prevođenja

Prevođenje je ključno za razbijanje jezičkih barijera u širokom okruženju - od sudnica i doktorskih ordinacija do međunarodn…
Crnogorski jezik i slova
14.01.2019
Nikolina Jerić

Da li postoji crnogorski jezik?

Tvorci crnogorskog jezika ga svrstavaju u južnoslovensku grupu jezika. Razlika između standardnih jezika i dijalekata koji s…
Prevodilački poslovi u 2019. godini
08.01.2019
Nikolina Jerić

Prevođenje u 2019. godini

Kvalitetan prevod zahteva više od jezičkih veština. Odlično znanje jezika je najvažniji uslov pri odabiru prevodioca, ali sa…