Svi Blog postovi

Šta je Apostil?
21.11.2018
Nataša Dozet

Apostil pečat

Ovim pečatom ili uverenjem legalizuje se međunarodna upotreba javnih dokumenata, u pravne svrhe, ali samo među državama koje…
Prevođenje finansijskih dokumenata
19.11.2018
Nikolina Jerić

Bankarstvo i finansije

Kao i u drugim oblastima, postoje posebna pravila i tehnike kojih se prevodioci pridržavaju kako bi ispunili uslove za uspeš…
Lokalizacija pri prevođenju
18.11.2018
Nikolina Jerić

Lokalizacija pri prevođenju

Lokalizacija jezika je oblik modifikacije koja prilagođava prevod da odgovara lokalnim običajima, kulturi i očekivanjima. Je…