Svi Blog postovi

Tvorba ili građenje reči
02.11.2018
Nikolina Jerić

Tvorba ili građenje reči

Građenje reči je jedan od načina da se obogati rečnik jezika. Tvorba reči je vezana za tri jezičke discipline: stilistika, l…
Izmišljeni jezici
01.11.2018
Nikolina Jerić

Izmišljeni jezici

Većina izmišljenih jezika je sačinjena kako bi se premostila razlike u jezicima i olakšala komunikacija među ljudima koji ne…
Prevođenje u turističkoj industriji
31.10.2018
Nataša Dozet

Prevodi u turističkoj industriji

Da bi se ostvario uspeh, očigledno je važno da komunicirate sa potrošačima na njihovom maternjem jeziku. Uspešna kompanija m…