Svi Blog postovi

Jezici u top 10 najmanjih država
08.11.2018
Nikolina Jerić

Najmanje države na svetu

Ove male države imaju svoju istoriju i kulturu, a neke od njih predstavljaju i najbogatije države sveta danas. Predstavićemo…
Jezici Kanade
06.11.2018
Nikolina Jerić

Jezici u Kanadi

S obzirom na to da je Kanada dvojezična zemlja, službeni jezici su engleski i francuski, koji se ravnopravno koriste u feder…
Zanimljivosti o albanskom jeziku
05.11.2018
Nikolina Jerić

Albanski jezik

Albanski jezik spada u zasebnu granu indo-evropske grupe jezika. Sastoji se iz dva glavna dijalekta - gheg i tosk. Gheg se u…