Svi Blog postovi

Bangladeš i bengalski jezik
31.01.2019
Nikolina Jerić

Bengalski jezik

Benglaski jezik spada u grupu indo-arijskih jezika južne Azije koji je evoluirao iz sanskrita, prakritskog jezika i palija. …
Načini prevođenja
18.01.2019
Nikolina Jerić

Vrste prevođenja

Prevođenje je ključno za razbijanje jezičkih barijera u širokom okruženju - od sudnica i doktorskih ordinacija do međunarodn…
Crnogorski jezik i slova
14.01.2019
Nikolina Jerić

Da li postoji crnogorski jezik?

Tvorci crnogorskog jezika ga svrstavaju u južnoslovensku grupu jezika. Razlika između standardnih jezika i dijalekata koji s…