Svi Blog postovi

Prevođenje tehničkih dokumenata
26.05.2018
Goran Popović

Prevođenje tehnike

Organizacija ili firma koja želi da svoju tehničku robu plasira na inostrano tržište, moraće da prevede svoju tehničku dokum…
Dan ruskog jezika
26.05.2018
Violeta Janković

Dan ruskog jezika

Ruski jezik je jedan od šest službenih jezika Ujedinjenih Nacija. Jedan je od jezika čije je znanje obavezno za prisustvo i …
Prevođenje medicinske dokumentacije
23.05.2018
Goran Popović

Medicinski prevodi 2. deo

Naše usluge zdravstvenog prevođenja pomažu medicinskim profesionalcima da komuniciraju sa pacijentima. U oblastima zdravstva…