Svi Blog postovi

5 neobičnih jezika
27.11.2018
Nikolina Jerić

Neobični jezici

Iako je broj jezika koji je nestao tokom postojanja ljudske vrste nepoznat, sada smo bar u stanju da ih na neki način sačuva…
Sprecijalizacija u prevodilaštvu
27.11.2018
Nikolina Jerić

Specijalizacija u prevodilaštvu

Dobar prevodilac mora imati odlično razvijene jezičke veštine, mora temeljno poznavati jezike sa kojih i na koje prevodi. Da…
Domorodački jezici Afrike
23.11.2018
Nikolina Jerić

Khoe jezici

Khoe jezici su najveća grupa domorodačkih jezika u južnoj Africi koja ne pripada bandu porodici jezika. Nekada se smatralo d…