Svi Blog postovi

Sino-tibetanska porodica jezika
21.12.2018
Nikolina Jerić

Sino-tibetanska porodica jezika

Sino-tibetanski jezici, u nekim izvorima poznati kao i trans-himalajski, su jezička porodica koja se sastoji od preko 400 je…
Lokalizacija u prevodilačkim poslovima
18.12.2018
Nikolina Jerić

Lokalizacija i prevođenje

Vaši kupci koji govore strani jezik se ne interesuju samo za jezik. Oni imaju jedinstveno kulturalno poreklo, potrebe i oček…
Pitanja i problemi u lingvistici
18.12.2018
Nikolina Jerić

5 pitanja u vezi sa lingvistikom

Zahvaljujući lingvistici saznajemo mnogo o jezicima, o njihovom poreklu, preko toga zašto ih ima tako puno pa sve do rešavan…