Zanimljivosti

Jezik i poslovanje u Kini
25.01.2018
Maja Popović

Jezik i kultura poslovanja u Kini

Sa 1,4 milijarde stanovnika Kina je po populaciji najveća zemlja na svetu sa drugom najvećom ekonomijom. Sa svim ovim potenc…
Latinski jezik i fraze
25.01.2018
Goran Popović

Latinski jezik i neke fraze

Koji su zajednički latinski izrazi koji se koriste u engleskom i srpskom jeziku? Da li ste ikada pogledali novčanicu dolara …
Jezik i kultura poslovanja u Japanu
24.01.2018
Maja Popović

Jezik i poslovanje u Japanu

Japan je ostrvo koje se nalazi u istočnoj Aziji sa 127 miliona stanovnika. Japan je ponosan što je treća najveća svetska eko…