Zanimljivosti

Jezik poruka
21.09.2018
Nikolina Jerić

Jezik poruka

U modernom svetu komunikacije, za brz prenos informacija koriste se poruke. Danas, kada svi imaju smart telefone, bilo bi ap…
Novosadski sleng
20.09.2018
Nikolina Jerić

Novosadski sleng

Sleng je neformalni jezik kojim se služe određene grupe ljudi (uglavnom tinejdžeri, muzičari ili kriminalci) da bi uspostavi…
Parnaso simbolička poezija
12.09.2018
Nikolina Jerić

Srpska poezija

Ovaj izraz se ustvari odnosi na nastavak modernizacije pesništva u srpskoj poeziji. Uzori se ovde menjaju, i sada se pesnici…