Zanimljivosti

Poreklo jezika
09.10.2018
Nikolina Jerić

Poreklo jezika

Zapravo, pitanje o prvom ljudskom jeziku se razmatra već vekovima, a i dalje ne postoji usaglašenost mišljenja o tome koliko…
Šta znači palindrom?
04.10.2018
Nikolina Jerić

Palindromi

Palindrom je reč, broj, fraza ili red elemenata koji se podjednako čitaju i sleve na desno i s desne na levo kao što su reč …
Maternji jezik
02.10.2018
Nikolina Jerić

Zaboravljanje maternjeg jezika

Dok se neki ljudi sećaju maternjeg jezika nakon godina, pa čak i decenija koje su prošle od poslednjeg puta kada su čuli ili…