Vesti

Marketing i reklamiranje
09.02.2018
Goran Popović

Marketing i reklamiranje

Reklamiranje je vrsta komunikacije kojom sponzor reklame pokušava da plasira određeni brend i ubedi publiku u korisnost odre…
Koja je uloga prevodilaca
02.02.2018
Maja Popović

Prevodioci i njihova uloga

Ako se pitamo koja je uloga prevodilaca, verovatno ćemo doći do jednostavnog odgovora: Uloga prevodilaca je pretvaranje teks…
Međunarodni praznik prevodilaca
01.02.2018
Maja Popović

Međunarodni dan prevodilaca

Međunarodni dan prevodilaca je 30. septembar i, nažalost, nije dobro poznat, a uzet je kao praznik Svetog Jeronima, prevodio…